Uzávěrka 31. 8.

Časopis Biograf – call for papers

Publikováno 16. 6. 2020

Časopis Biograf připravuje monotematické číslo věnované vizuální antropologii. Editory monotematického čísla jsou Lívia Šavelková (Univerzita Pardubice) a Michal Pavlásek (Etnologický ústav AV ČR).

Časopis Biograf připravuje monotematické číslo věnované vizuální antropologii. Tento obor je v České republice a na Slovensku zatím okrajovou disciplínou a ambicí chystaného čísla je mimo jiné pokusit se hledat odpověď na to, proč tomu tak je. Časopis Biograf by proto rád rozvinul diskuzi, která byla mezi antropology z České republiky a Slovenska započata u kulatého stolu na 11. ročníku Antropofestu – festivalu filmů s antropologickou tematikou v březnu 2020.

Vizuální antropologie bývá často spojována pouze s etnografickým či antropologickým filmem. Tato disciplína se však zabývá nejen záznamem, způsobem zachycení, produkcí a postprodukcí etnografických filmů, masových i nových médií, ale také vizuální reprezentací dalších sociálních či kulturních projevů, a to například ve formě performancí, výstav a jiných uměleckých forem. Dlouhodobě vizuální antropologie spíše kladla důraz na samotnou produkci a obsah filmů či různých uměleckých výstupů, nikoliv tolik na jejich přijímání a porozumění diváky v různých sociálních prostředích. To se ale v poslední dekádě výrazně mění.

Více zde.