Uzávěrka 31. 1.

Časopis ArteActa – open call na příspěvky 2023/2024

Publikováno 2. 1. 2023

ArteActa, recenzovaný časopis pro umělecký výzkum přechází z tištěné do online podoby. Výsledky uměleckého výzkumu lze nyní publikovat v plně multimediální podobě (text, hypertext, foto, video, audio).

Doporučený rozsah příspěvků: 15 ns.

Uzávěrky pro zasílání příspěvků (v češtině, slovenštině nebo angličtině): 31. 1. 2023 (pro publikaci v podzimním čísle 2023) a 30. 9. 2023 (pro publikaci v jarním čísle 2024)

Podrobnosti