Uzávěrka 15. 6.

Bohemistická konference Záhřeb 2020 – výzva

Publikováno 2. 3. 2020

Mezinárodní vědecká konference k 55. výročí samostatného studia českého jazyka a literatury v Záhřebu se bude konat 23. a 24. října 2020 na Filozofické fakultě v Záhřebu.

Pořadatelé navrhují tato výzkumná témata:

  • Kapitoly z dějin české literatury (autoři, díla, literární období).
  • Recepce české literatury v Česku a ve světě.
  • Česko-chorvatské a/nebo slavistické translatologické komparace.
  • Jazyková kultura a standardizace češtiny.
  • Srovnávací česko-chorvatská a/nebo slavistická témata z oblasti literatury, lingvistiky, historie a kultury.
  • Bohemistika na univerzitách mimo ČR – zkušenosti a perspektivy.
  • Výuka češtiny jako cizího jazyka.
  • Česká menšina v Chorvatsku a ve světě.

Jsou vítána i další bohemistická témata zliterární vědy, lingvistiky, glotodidaktiky, kulturologie, translatologie a historie.

Čas a místo konání konference: 23. a 24. října 2020, Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu, Ivana Lučića 3

Přihlášení: vyplněnou přihlášku pošlete do 15. června 2020 na uvedenou e-mailovou adresu. Informaci o přijetí abstraktu autoři dostanou do 20. června 2020.

Plánované trvání referátu: 15 minut

Jazyky konference: všechny slovanské jazyky a angličtina

Konferenční poplatek: 450 HRK (60 EUR) v případě včasné úhrady do 1. července 2020, 600 HRK (80 EUR) do 15. září 2020; doktorandi 300 HRK (40 EUR) v případě včasné úhrady do 1. července 2020, 450 HRK (60 EUR) do 15. září 2020

Konferenční poplatek se platí na účastníka (ne na příspěvek) a zahrnuje konferenční podklady, občerstvení při přestávkách, dva obědy, doprovodný kulturní program s rautem a náklady na publikaci příspěvků v recenzovaném sborníku. Náklady na cestu a ubytování si hradí sami účastníci.

Bankovní spojení pro úhradu poplatku:

Příjemce: Filozofski fakultet Zagreb, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Croatia, IBAN: HR1823600001101311177 SWIFT: ZABAHR2X

VAT: HR90633715804, variabilní číslo: 31-250-2102