Uzávěrka 30. 11.

Blíží se uzávěrka přihlášek do soutěže Cena Václava Königsmarka

Publikováno 27. 11. 2018

Česká Teatrologická společnost vyhlašuje 10. ročník soutěže Cena Václava Königsmarka.

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři česky psaných a v ČR v letech 2017 a 2018 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretickým obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém ve stejném období.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích pro:

  1. studenty a absolventy bakalářského studia do 35 let věku
  2. studenty a absolventy magisterského studia do 35 let věku
  3. studenty a absolventy doktorského studia bez věkového omezení

Bližší informace o soutěži včetně přihlašovacího formuláře naleznete na www.teatrologie.cz/konigsmark.

Dotazy zodpoví tajemnice soutěže Jitka Pavlišová (E , T 603 792 813)

Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2018