Uzávěrka 30. 9.

Blíží se termín pro přihlášení národní výstavy na Pražské Quadriennale 2023

Publikováno 13. 9. 2021

Už jen do 30.září 2021 je možné se přihlásit do otevřeného výběrového řízení na českou národní výstavu, reprezentující Českou republiku na 15. ročníku festivalu Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, a to v rámci Výstavy zemí a regionů.

Přihlášení české národní výstavy na Výstavu zemí a regionů

 Česká národní výstava do hlavní výstavní části Země a regiony bude vybrána v rámci dvoukolového výběrového řízení odbornou Komisí PQ, jejíž členy nominoval ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek. Pro nadcházející ročník komisi tvoří Jan Bažant, Beranová Pavla, doc. Marie Jirásková, Ewan McLaren, Martin Pošta, Simona Rybáková a Tereza Sieglová.

V prvním kole otevřené výzvy uchazeči do 30. září 2021 předloží stručný návrh představující hlavní ideu výstavy. Během října Komise rozhodne o projektech, které postoupí do 2. kola, v němž uchazeči představí detailně rozpracovaný návrh. O finálním výběru jednoho projektu komise rozhodne během ledna až března 2022.

Závazná přihláška do 1. kola výběrového řízení na českou reprezentaci na Výstavě zemí a regionu na PQ 2023 dostupná ZDE. Podrobné informace o podmínkách účasti a povinných náležitostech přihlášky jsou dostupné na https://www.pq.cz/cs/jak-se-zucastnit/.

Přihlášení národní výstavy na Studentkou výstavu

Studentská národní výstava je vyhlášena v podobě jednokolové otevřené výzvy. Detailně zpracované návrhy s přihláškou a všemi povinnými přílohami se podávají elektronicky do 28. 2. 2022. Vítěze, který bude Česko reprezentovat na Studentské výstavě, vyhlásí Komise v březnu 2022.

Závazná přihláška do výběrového řízení na českou reprezentaci na Studentské výstavě na PQ 2023 dostupná ZDE. Podrobné informace o podmínkách účasti a povinných náležitostech přihlášky jsou dostupné na https://www.pq.cz/cs/jak-se-zucastnit/.

O Přaském Quadriennale

Pražské Quadriennale od svého vzniku v roce 1967 prošlo proměnou, kterou reaguje na měnící se přístupy ke scénografii. PQ se tak z výstavy scénografie stalo největším oborovým mezinárodním festivalem, na kterém se setkávají profesionálové z oblasti scénografie, architektury, performance designu a divadla z celého světa. Více o PQ najdete na https://www.idu.cz/cs/o-nas/usek-reditelky/prazske-quadriennale.