Uzávěrka 15. 9.

Autorská soutěž Oříšky pro Popelku 2022 – výzva

Publikováno 14. 3. 2022

NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s organizátory Celostátní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti a mládež POPELKA Rakovník vyhlásilo autorskou soutěž Oříšky pro Popelku.

Smyslem a cílem soutěže je iniciovat a podpořit vznik nových textových předloh pro činoherní divadlo pro děti a mládež a rozšířit tak rezervoár kvalitní dramatiky určené dětskému publiku. Tato oblast je v kontextu veškerého divadelního dění skutečnou Popelkou a jednou z příčin je právě nedostatek kvalitních předloh.

Soutěže se mohou zúčastnit autoři starší 15 let s původní hrou nebo dramatizací literární předlohy v českém jazyce, jejichž adresátem jsou děti a mládež do 15 let. Soutěž je anonymní. Texty zaslané do soutěže budou pořadatelem předány odborné porotě bez označení autorů. Odborná porota bude sestavena nejméně ze tří divadelních odborníků, zejména dramaturgů, zabývajících se oblastí divadla pro děti.

Nejlepší práce budou oceněny finanční cenou:

  • 1. místo částkou 10 000 Kč
  • 2. místo částkou 6 000 Kč
  • 3. místo částkou 4 000 Kč

Podrobnosti