Uzávěrka 31. 5.

Artrooms Moravany 2020 Open Call

Publikováno 18. 5. 2020

Počas júla až septembra 2020 sa uskutoční druhý ročník výstavy, na ktorý je možné prihlasovať svoje výtvarné projekty. Projekty zamerané na tému výstavy Sme príroda, ktorá sa bráni budú posúdené odbornou porotou a vybrané projekty budú realizované a odmenené honorárom.

Výzva je otvorená pre individuálne aj skupinové projekty profesionálnych výtvarných umelcov a umelkýň. Vzhľadom k pandémii bude väčšia časť diel umiestnená do verejného priestoru – do parku pri kaštieli. Deadline na prihlasovanie projektov je 31. 5. 2020. Ďalšie podrobnosti k výzve nájdete v tomto dokumente.