Artists at Risk – application for artists and cultural workers from Ukraine

Publikováno 24. 3. 2022

All art practitioners from Ukraine or with permanent residency there may apply here, including curators, critics, theorists, etc. for emergency temporary relocation and hosting.

You can submit your application in all major languages, although we prefer English. All applications must eventually be translated into English for the Jury, which may incur delays and extra costs to AR. If you can, please submit your application in English.

More information

Czech version follows

Artists at Risk – ukrajinští umělci a kulturní pracovníci mohou vyplnit žádost o pomoc

Všichni umělečtí/kulturní pracovníci z Ukrajiny nebo s trvalým pobytem v této zemi, včetně kurátorů, kritiků, teoretiků atd., se mohou ucházet o nouzové dočasné přemístění a hostování.

Formulář lze vyplnit ve všech hlavních jazycích, preferována je však angličtina. Pokud můžete, pošlete tedy vaši přihlášku v angličtině.

Podrobnosti