Uzávěrka 20. 1.

Architektonicko-výtvarná soutěž Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně – výzva

Publikováno 15. 11. 2019

Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně.

Datum zpřístupnění soutěžních podmínek: dnem uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Termín pro podání soutěžních návrhů: do 20. 1. 2020 do 15 hod.

Zveřejnění soutěžních podmínek: 5. 11. 2019

Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/

Soutěžní podklady:

Soutěžní podklady jsou umístěny na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/ a na úřední desce Magistrátu města Brna: http://edeska.brno.cz/eDeska/ do 20. 1. 2020 včetně.

Upozornění: Jedná se o soutěž anonymní, komunikovat lze pouze prostřednictvím profilu zadavatele v souladu s platnou legislativou.