Uzávěrka 30. 9.

Architektonická soutěž: Kulturně kreativní centrum GALERIE PERLOU (Ústí nad Orlicí)

Publikováno 29. 8. 2022

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce části administrativní budovy, strojovny a rozvodny v areálu bývalé textilní továrny Perla 01 v Ústí nad Orlicí.

Účelem je realizace Kulturně kreativního centra GALERIE PERLOU – galerie současného umění s odkazem na textilní historii města.

Součástí řešení bude výstavní galerie, edukační prostor, kabinet textilu, kancelářské prostory, možné komerční využití a nezbytné sociální a technické zázemí.

Podrobnosti