Uzávěrka 31. 3.

Archeopark Pavlov – muzejní stáž v r. 2023

Publikováno 19. 2. 2023
foto: Archeopark Pavlov

Nahlédni s námi pod povrch!

Náplň odborné muzejní stáže:

Muzejní stáž v Archeoparku Pavlov je určena studentům se specializací na archeologii, muzeologii, antropologii a jiné příbuzné obory. Tato stáž má účastníky seznámit s běžným provozem muzea ale i jeho doplňkovou činností jako jsou doprovodné akce, realizace výstav nebo edukační činnost. Stážista si vyzkouší roli kustoda, edukačního pracovníka i kurátora. Těmito rolemi jej provedou přímo pracovníci muzea. Stážisti se podílí i na tvorbě a realizaci doprovodných akcí jako jsou Den dětí, Muzejní noc, Workshopy pravěkých technologií a mnohé další. Zapojit se mohou i do realizace výstavy nebo nové části expozice. Součástí stáže je i vypracování závěrečného projektu, ve kterých má stážista uplatnit nabité zkušenosti z absolvované muzejní stáže.

Hodinová dotace: 100 hodin

2 hodiny – seznámení se s expozicí a účast na komentovaných prohlídkách

8 hodin – seznámení s prací kustoda, seznámení s prací kurátora

20 hodin – pasivní (náslechy) i aktivní zapojení do edukačních programů

35 hodin – práce na přípravách akcí a výstav společně s kurátorem

35 hodin – realizace doprovodných akcí

závěrečný projekt (mimo určenou hodinovou dotaci) – vypracování projektu na vybrané téma týkající se muzejní expozice nebo doprovodné činnosti muzea (akce, výstava, edukační činnost…)

Hodinové dotace pro jednotlivé části stáže se mohou lišit dle časových možností stážisty a jeho specializace v rámci studijního oboru. Všechny části stáže však absolvují všichni stážisti.

Termín: 1. 4.–26. 11. 2023 (ukončení s ohledem na splnění hodinové dotace)

Závěrečná práce: Vypracování návrhu projektu na zadané téma týkající se expozice.

Osvědčení o absolvování stáže: uděleno po splnění 100 hodin stáže a vypracování závěrečného projektu.

Sběr žádostí probíhá do 31. března 2023.