Uzávěrka 4. 8.

Analýza inovačního potenciálu kulturních a kreativních průmyslů ve Středočeském kraji – dotazník

Publikováno 29. 7. 2019

Cílem analýzy je identifikovat potenciál pro podporu a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů ve Středočeském kraji, inovační a tržní potenciál.

V rámci zlepšení podpory kulturních a kreativních průmyslů ve Středočeském kraji bychom Vás rádi požádali o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se činnosti vaší organizace, jejího tržního postavení, zákazníků a hodnotové nabídky a potenciálu pro případnou spolupráci.

Odkaz na dotazník naleznete zde: http://evaluacnisetreni.cz/kulturni_a_kreativni_prumysl.

Zdvořile vás žádáme o vyplnění dotazníku do 4. 8. 2019.

Vaše odpovědi umožní lépe zacílit podporu pro kreativní tvorbu v našem regionu. Děkujeme!

O průzkumu
Zakázku Analýza inovačního potenciálu kulturních a kreativních průmyslů ve Středočeském kraji realizuje HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., pro Středočeské inovační centrum, z. s. Provedení analýzy je součástí projektu Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000752 financovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.