AABH (BA) hledá partnery pro vzdělávací projekty

Publikováno 17. 11. 2018

Asociace architektů v Bosně a Hercegovině hledá různé organizace z EU, které by měly zájem o výměnu zkušeností a vytváření společných projektů, jenž by ovlivňovaly vnímání městského prostoru veřejností.

Rádi by se také podíleli na projektech vzdělávání odborníků a veřejnosti, díky kterým by se veřejnost více zapojila do tvorby rozhodnutí o svých městech.

Jedná se o typ projektu usilující o financování z programu EU Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce 2018.

Kontakt: W www.aabh.ba, E

Odkazy

Informace k partnerství