Uzávěrka 24. 12.

A7rooms Gallery – výzva na r. 2020

Publikováno 17. 12. 2019

Výzva je určená: vizuálnym umelcom bez obmedzenia veku, pre akékoľvek výtvarné médium, projekt nemusí/môže mať kurátora (kurátor môže byť aj umelec).

Zabezpečujeme:
– výstavný priestor na obdobie 2 týždňov
– organizáciu vernisáže
– asistenciu pri inštalácii a deinštalácii
– mediálnu propagáciu
– náradie a iné technické vybavenie
– ubytovanie počas inštalácie

Galéria neprepláca cestovné náklady ani nehradí honoráre. Galéria netlačí žiadne papierové propagačné materiály, zameriava sa výlučne na elektronickú propagáciu.

Prihláška musí obsahovať:
– popis výstavného projektu vrátane dôležitých technických informácií a preferovaný dátum výstavy
– link na online portfólio
– CV

Termín výstavy: február až december 2020

Miesto: A7rooms Gallery, Lazovná 5, Banská Bystrica, Slovenská republika

Zverejnenie výsledkov:
– výber je v kompetencii kurátora galérie
– výsledky budú zverejnené do konca januára 2020
– autorov vybraných projektov budeme kontaktovať emailom

Prihlasovanie e-mailom na

Program galérie nie je nikým finančne podporovaný, všetko to ťaháme sami.
Ďakujeme všetkým návštevníkom našich vernisáží, fanúšikom a sledovateľom.
Ďakujeme 365.labbu za úžasné podmienky, v ktorých môžeme fungovať.