Uzávěrka 25. 2.

A studio Rubín vypisuje pilotní díl projektu Autor v domě

Publikováno 11. 2. 2019

Autor v domě vychází z dramaturgie pražského A studia Rubín, která je ve značné míře založena na autorských textech a inscenacích. Jeho záměrem je pomoci iniciovat vznik nových divadelních textů.

Tento projekt bude probíhat formou kolokvií, na kterých se budou vybraní účastníci pravidelně setkávat s tutory – dvěma výraznými osobnostmi české divadelní scény – Lucií Ferenzovou a Reném Levínským. Aby vznikl podnětný tvůrčí dialog budou konzultovány nejenom texty účastníků, ale i samotných tutorů, a to od jejich základní ideje až po finální tvar.

Od března do září 2019 dojde celkově k pěti setkáním. Závěrečným výstupem bude zářijové scénické čtení, které se uskuteční v A studiu Rubín. Potenciální možností také je inscenování některého textu či textů v A studiu Rubín a jejich zařazení do repertoáru.

Podmínky
Autor v domě je otevřen všem autorům a autorkám bez rozdílu věku i zkušeností. Tutoři spolu s uměleckou šéfkou A studia Rubín budou účastníky vybírat na základě těchto zaslaných podkladů:

– motivační dopis (max. 2 500 znaků),
– strukturovaný životopis,
– náčrt synopse budoucího textu (max. 2 500 znaků),
– jedna až dvě ukázky dosavadní tvorby s krátkým komentářem, proč jste vybrali právě tyto ukázky.

Vše zašlete na e-mailovou adresu  a v předmětu uvěďte „Autor v domě“. Přihlášky zasílejte nejpozději do 25. 2. 2019. První kolokvium se bude konat v sobotu 23. března 2019.