Uzávěrka 31. 3.

A studio Rubín hledá další nadějné divadelní autory/ky

Publikováno 15. 3. 2023

Otevírá pátou výzvu dramatické dílny Autor v domě!

Projekt Autor v domě reaguje na dlouhodobě neuspokojivou situaci současné české dramatiky, která postrádá dostatečný počet tvůrců. Iniciativa proto vytváří ideální prostředí a podmínky pro tvůrčí psaní, čímž podporuje vznik nových divadelních textů a profesionální posun autorů. Jubilejní pátý ročník bude speciální. Vybrán bude pouze jeden účastník, který bude po celý rok pracovat v dialogu se dvěma výraznými osobnostmi české divadelní scény – Dagmar Fričovou a Lucií Ferenzovou. Svůj finální tvar bude moci představit divákům A studia Rubín v podobě scénického čtení. Do pátého ročníku dílny se mohou přihlašovat autoři a autorky bez rozdílu věku i zkušeností do 31. března 2023.

Autor v domě vychází z dramaturgie A studia Rubín, která je do značné míry založena na autorských textech a inscenacích. V rámci autorské dílny se účastníci i tutoři setkávají na pravidelných kolokviích, která slouží jako platforma k tolik potřebné reflexi a vedení angažovaného dialogu. K vytvoření podnětné atmosféry přispívá fakt, že se nekonzultují pouze vznikající texty samotných autorů, ale i tutorů – a to od jejich základní ideje až po finální tvar. Závěrečným výstupem je scénické čtení, které se uskuteční v A studiu Rubín. Potencionální možností je také inscenování některého textu či textů v A studiu Rubín a jejich zařazení do repertoáru.

„A studio Rubín slaví jubilejní 55. sezonu. Stejně tak naše autorská dílná otevírá kulatý pátý ročník, a proto jsme se ho v rámci oslav rozhodli udělat výjimečný. Doslova unikátní. Autorkou nebo Autorem v domě bude pouze jedna osoba! Ta bude svůj text konzultovat se mnou a s režisérkou a šéfkou Kolonie Lucií Ferenzovou. Kromě toho dostane možnost zapojit se do rubínovského zkoušení a celý proces pozorovat, a taky debatovat s předchozími tutory, kterými byli třeba Ondřej Novotný nebo Máša Nováková. Zbytek, jako tradiční uvedení textu v rámci scénického čtení u nás v Rubínu, zůstává stejný,“ říká umělecká šéfka A studia Rubín Dagmar Fričová.

V roce 2019 se pod tutorským vedením Reného Levínského, Dagmar Fričové a Lucie Ferenzové dílny účastnili autoři Bernardeta Babáková, Eva Blechová, Barbora Hančilová a Ondřej Šulc. V roce 2020 převzali vedení dílny Ondřej Novotný a Simona Petrů, díky nimž tvořili své texty Jana Hrdá, Jana Micenková, Tomáš Ráliš a Martin Toul. V roce 2021 vedli Alexeje Sevruka, Marii – Luisu Purkrábkovou, Terezu Trusinovou, Jitku Herčíkovou a Elišku Peřichovou tutoři Markéta Bidlasová a Jiří Ondra. V roce 2022 tvořili autoři texty pod dohledem Karla Kratochvíla a Marie Novákové.

Zatímco texty pilotního ročníku byly inscenovány v rámci autorských čtení v A studiu Rubín, výsledná práce autorů druhého ročníku získala kvůli plošnému zavření divadel finální tvar v podobě hlasových her režiséra Jana Friče v podcastu Fade in Rubín. Finální texty třetího ročníku byly opět představeny jako scénická čtení. Výstupy čtvrtého ročníku bude A studio Rubín prezentovat v nadcházejících měsících.

Texty tutorů pilotního ročníku se objevily i na divadelních jevištích. Zatímco hra A osel na něj funěl Reného Levínského hraje během Vánoc v Městských divadlech pražských, scénář Lucie Ferenzová k inscenaci Jezero (premiéra 30. listopadu 2019) je na nynějším repertoáru A studia Rubín, stejně jako inscenace Tumor: karcinogenní romance (premiéra jako site-specific A studia Rubín v pražské Invalidovně 17. září 2019) Dagmar Fričové, která získala nominace v rámci Cen Divadelních novin i Thálie.

Autor v domě reaguje na dlouhodobě neuspokojivou situaci současné české dramatiky. Inspiruje se několika modely podpory začínajících autorů v německé jazykové oblasti, kde existuje velká řada dílen, seminářů, festivalů, ale i studijních oborů, které vznik textů rozvíjí a podporují. Více informací o projektu je možné najít na oficiálních webových stránkách a sociálních profilech divadla. Zájemci splňující podmínky projektu mohou své přihášky zasílat nejpozději do půlnoci 31. března 2023.

Podmínky projektu

Autor v domě je otevřen všem autorům a autorkám bez rozdílu věku i zkušeností. Tutoři spolu s uměleckou šéfkou A studia Rubín budou účastníky vybírat na základě těchto zaslaných podkladů:

● motivační dopis (max. 2 500 znaků),

● strukturovaný životopis,

● náčrt synopse budoucího textu (max. 2 500 znaků),

● jedna až dvě ukázky dosavadní tvorby s krátkým komentářem důvodu výběru.

Vše zašlete na e-mailovou adresu a v předmětu uvěďte „Autor v domě“. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31. 3. 2023 23.59. Vyhlášení vybraných Autorů v domě, které tutorky pozvou do dalšího kola, proběhne 17. dubna! A výsledná autorská bytost? Ta bude odtajněna krátce na to!