3KinoFest – konkurz (doborovolníci/ce)

Publikováno 13. 10. 2021

Sme filmový festival stredoeurópskeho filmu 3KinoFest a hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli s jeho organizáciou.

Festival prebehne 3. 11.–12. 11. 2021 v Prahe. Podmienkou nie je byť na festivale počas všetkých dní (pripravíme harmonogram).
Dobrovoľníci budú mať voľné vstupy na filmy, zabezpečené občerstvenie a možno stretnete aj zahraničnú filmovú hviezdu.