12. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2019 – výzva

Publikováno 18. 10. 2018

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků/Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. V roce 2019 se bude konat 12. ročník. K ocenění v soutěži patří výstava finalistů v únoru 2019 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze a samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků.

Tematické zadání: Malba a její přesahy (Expanded Painting) – v rámci prezentace děl do soutěže je možná konfrontace malby s jiným médiem, technologií či materiálem, např. malba-objekt v prostorové instalaci a jiné inter- a multimediální vyjádření. To znamená, že „přesahy“ malby jsou pojaty jak ve formálním, tak i koncepčním slova smyslu. Hodnocení děl odbornou porotou se provádí v kontextu tvůrčího vývoje umělce, nejen za obrazy ve výstavě, ale s přihlédnutím k jeho malířské tvorbě zhruba za poslední dva roky, doložené předepsanou dokumentací. Kandidáti se přihlašují buď samostatně nebo na základě doporučení nominátorů z řad pedagogů vysokých uměleckých škol a odborných kruhů.

Podmínky účasti:

  1. Přihláška se podává prostřednictvím elektronického a tištěného portfolia, obsahujícího CV a reprodukce děl za poslední dva roky. Obojí způsob přihlášení je potřebný, e-mailová adresa je . Uzávěrka zaslání nebo osobního předání portfolia do Galerie kritiků (Palác Adria 1. p., Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1) je stanovena do dne 18. 11. 2018. Kromě příjmu samostatných přihlášek proběhnou nominace z řad odborníků – školních pedagogů, umělců, kritiků aj.
  2. Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky a jejich věková hranice nepřekračuje limit 30 let, včetně prosincového data narození. Uchazeči se účastní soutěže nanejvýš třikrát, přednost výběru do výstavy finalistů dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž již byla navázána výstavní spolupráce. Výstava finalistů je plánována na únor 2019.
  3. Laureát získává v rámci svého ocenění termín samostatné výstavy v Galerii kritiků na náklady pořadatelů na závěr kalendářního roku a příslib stáže v zahraničí ve spolupráci s Českými centry, v jedné z jejich zahraničních destinací. Pořadatelé předají vítězi peněžitý příspěvek na tvorbu a katalog laureátské výstavy, přijmou však vítězné či jiné jeho dílo po dohodě do majetku fondu Ceny kritiky. Otvírá se tím možnost k další výstavní spolupráci, eventuálně prodeji děl, a nabídka se vztahuje na všechny finalisty. Pořadatelé soutěže koncipují tematické výstavy doma i v zahraničí. 
  4. Podrobné pokyny budou průběžně publikovány po příjmu přihlášek na webu Galerie kritiků, kde jsou uvedeny i podmínky soutěže a archiv Ceny kritiky za mladou malbu z minulých ročníků, založené v roce 2008. Dotazy lze adresovat průběžně na E anebo na T 606 601 224, Mgr. Aleš Rataj, manažer.
  5. Komunikace mezi pořadateli a účastníky Ceny kritiky za mladou malbu probíhá v rámci pravidelného provozu a výstav Galerie kritiků, je možná i v rámci elektronické korespondence

 

Pořadatelé žádají uchazeče o průběžné sledování informací na www.galeriekritiku.cz, případně na Facebooku.