Židovské muzeum v Praze – konkurz (Oddělení dokumentace a evidence sbírek)

Publikováno 7. 3. 2023

Židovské muzeum v Praze (ŽMP), jedna z nejprestižnějších institucí svého druhu na světě, hledá do svého týmu posilu na pozici odborného pracovníka/ce Oddělení dokumentace a evidence sbírek.

Pozice, vhodná i pro čerstvé absolventy vysokoškolských studijních programů příslušného zaměření (muzeologie a příbuzných oborů humanitního a uměnovědného směru), nabízí možnost načerpat a aktivně rozvíjet unikátní zkušenosti v oblasti managementu (správy a evidence) sbírek a podílet se v rámci vlastního pracovního zařazení na tuzemských i zahraničních projektech muzea.

Hlavní pracovní náplň

  • Systematická a po zaškolení do značné míry samostatná dokumentační práce v oblasti evidence předmětů zapsaných v Centrální evidenci sbírek (CES) vedené v rámci gesce Ministerstva kultury ČR, včetně pravidelných inventarizací sbírek a veškerých průběžných aktualizací vytvářených a spravovaných záznamů
  • Samostatná práce s databázemi a dalšími nástroji elektronické evidence (zejména v prostředí CES, CollectiveAccess, Excel)
  • Spolupráce s odborným týmem ŽMP (kurátoři, restaurátoři a další muzejní odborníci v oblasti správy sbírek) zejména v oblasti vytváření přesných podkladů pro další odbornou činnost pracovníků Odboru sbírek
  • Příležitostná práce se sbírkovými předměty v pražských i mimopražských depozitářích muzea a v rámci tuzemských výstavních instalací

Podrobnosti