Uzávěrka 2. 2.

UMPRUM/VŠUP – konkurz (metodik/čka na Katedře grafiky)

Publikováno 3. 1. 2023

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (VŠUP) vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka/ce: metodik/metodička na Katedře grafiky.

Kvalifikační předpoklady:

• VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) zaměřené na teorii a dějiny moderního a současného umění, nebo v uměleckém oboru se zaměřením na grafiku a vizuální komunikaci,

• odborná praxe,

• aktivní znalost anglického jazyka,

• pedagogická praxe vítána.

Povinné přílohy přihlášky:

• skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

• strukturovaný životopis,

• portfolio resp. přehled tvůrčí/publikační činnosti (elektronicky),

• motivační dopis,

• v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení,

• kontaktní údaje.

Přihlášku s přílohami zašlete nejpozději do 2. 2. 2023 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám A. Kartous na adresu .

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2023 na zkrácený úvazek (0,3)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí zaslané podklady uchazečů a uchazeček a doporučí rektorovi pořadí vhodných osob k přijetí do pracovního poměru. O konečném přijetí rozhoduje rektor.

Složení odborné komise bude zveřejněno v dostatečném předstihu. Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.