Uzávěrka 28. 2.

Východočeské muzeum v Pardubicích – konkurz (restaurátor/ka keramiky)

Publikováno 3. 2. 2022

Východočeské muzeum v Pardubicích vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo restaurátora/ky keramiky v Konzervátorském a restaurátorském oddělení.

Popis pracovní pozice:

  • samostatné konzervování a restaurování předmětů ze sbírek spravovaných VČM v Pardubicích s hlavním zaměřením na keramiku
  • zajišťování preventivní péče o sbírkové předměty
  • provádění náročných průzkumů sbírek, konzervátorských a restaurátorských prací včetně zhotovení modelačních doplňků originálů
  • vedení řádné dokumentace a evidence o prováděných postupech
  • zhotovování kopií a modelů
  • kontrolování klimatických podmínek a uložení sbírek v depozitářích a výstavních prostorách (ve spolupráci s příslušnými správci sbírek a depozitářů)
  • poskytování metodické pomoci (v oboru své působnosti) jiným muzeím podle vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb. (včetně poskytování konzultací ostatním institucím i soukromým osobám)

Podrobnosti