Uzávěrka 1. 6.

Východočeské muzeum v Pardubicích – konkurz (restaurátor/ka keramiky)

Publikováno 5. 5. 2022

Výběrové řízení na pozici restaurátora/ky keramiky z archeologických výzkumů v Konzervátorském a restaurátorském oddělení Východočeského muzea v Pardubicích.

Popis pracovní pozice:

  • samostatné konzervování a restaurování předmětů ze sbírky VČM v Pardubicích s hlavním zaměřením na keramiku z archeologických výzkumů
  • zajišťování preventivní péče o sbírkové předměty
  • provádění náročných průzkumů sbírky, konzervátorských a restaurátorských prací včetně zhotovení modelačních doplňků originálů
  • vedení řádné dokumentace a evidence o prováděných postupech
  • zhotovování kopií a modelů
  • kontrolování klimatických podmínek a uložení sbírkových předmětů v depozitářích a výstavních prostorách (ve spolupráci s příslušnými kurátory)
  • poskytování metodické pomoci (v oboru své působnosti) jiným muzeím podle vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb. (včetně poskytování konzultací ostatním institucím i soukromým osobám)

Podrobnosti