Uzávěrka 24. 5.

Východočeské muzeum v Pardubicích – konkurz (muzejní pedagog/pedagožka)

Publikováno 5. 5. 2023

Máte pedagogické vzdělání nebo zkušenosti z práce s dětmi? V tom případě se přihlaste do konkurzu na pozici muzejního pedagoga/pedagožky!

Místo výkonu práce: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek Pardubice

Pracovní úvazek: HPP

Platové zařazení: 10. platová třída, v souladu se zákoníkem práce a vládním nařízením č. 341/2017 Sb. a nařízením vlády č. 222/2010 Sb.

Termín nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení

Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu určitou (po roce s možností prodloužení)

Popis pracovní pozice:

 • tvorba vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro jednotlivé cílové skupiny, jejich podrobná příprava
 • poskytování metodické a konzultační pomoci v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pedagogům a subjektům působícím ve vzdělávání a volnočasových aktivitách
 • aktivní účast, tvorba a realizace doprovodných programů pro širokou veřejnost v rámci jednotlivých specializovaných akcí a programů muzea
 • tvorba a realizace tematických příměstských táborů, jednodenních programů pro děti a mládež, vymýšlení, vyhlašování, organizování odborných soutěží a olympiád ve spolupráci s kolegy z odborných úseků
 • aktivní spolupráce s kolegy z jednotlivých odborných úseků muzea
 • samostatná, pravidelná komunikace se zástupci škol, školských zařízení na území města Pardubice a Pardubického kraje
 • spolupráce na tvorbě strategických dokumentů organizace, Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje
 • příprava podkladů pro podávání žádostí o dotace z veřejných zdrojů (MKČR, Magistrát města Pardubice, nadace…)

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání – vzdělání v oblasti pedagogiky, muzejní pedagogiky, historie výhodou
 • pracovní zkušenost s dětmi, dětskými kolektivy
 • orientace a přehled o aktuálním stavu muzejní pedagogiky výhodou
 • zkušenosti s fundraisingem výhodou
 • organizační a komunikační dovednosti
 • zodpovědnost a schopnost samostatné práce i práce v týmu
 • uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, základní zpracování fotografií)
 • schopnost práce s jednoduchými grafickými programy výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou
 • trestní bezúhonnost

Nabízíme:

 • stabilní zázemí příspěvkové organizace zřizované Pardubickým krajem
 • motivující finanční ohodnocení
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny placeného zdravotního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, možnost dalšího vzdělávání
 • příspěvek na stravování
 • výhodné telefonní tarify

Náležitosti přihlášky zájemce:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce, kontaktní adresa, telefon, e-mail

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis, ve kterém uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis včetně vlastní představy koncepce muzejní pedagogiky (rozsah max. 2 normostrany, cca 4 000 znaků)
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. kopie dalších dokladů osvědčujících znalosti a dovednosti
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení v smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Lhůta a způsob doručení přihlášek:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo místo neobsadit.