Uzávěrka 29. 8.

Východočeské muzeum v Pardubicích – konkurz (dokumentátor/ka)

Publikováno 2. 8. 2022
Depozitář Východočeského muzea v Ohrazenicích

Východočeské muzeum v Pardubicích vyhlašuje výběrové řízení na pozici dokumentátorky/dokumentátora.

Místo výkonu práce: Východočeské muzeum v Pardubicích

Platové zařazení: 9. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti:

• správa digitalizační agendy v oddělení Centra dokumentace sbírek a regionální historie VČM

• realizace a archivace obrazové dokumentace (digitalizace sbírkových předmětů, dokumentace současnosti)

• poskytování knihovních a badatelských služeb

• správa moderní digitalizační techniky a práce s ní

• poskytování metodické pomoci jiným institucím v oblasti digitalizace a dokumentace

• sledování technologických trendů v muzejní sféře

• popularizační a prezentační činnosti muzea

• týmová práce

Požadavky:

• VŠ vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně v humanitním oboru

• znalost zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v platném znění

• znalost zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění a související muzejní legislativy

• znalost práce na PC (Microsoft Windows, MS Office ad.)

• aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka výhodou

• praxe v oblasti knihovnictví nebo muzejnictví výhodou

• znalost muzejních evidenčních systémů výhodou

• ŘP sk. B

• samostatnost, zodpovědnost

Náležitosti písemné přihlášky zájemce:

• jméno, příjmení a titul zájemce

• státní příslušnost zájemce

• místo trvalého pobytu zájemce, případně kontaktní adresu

• datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

• strukturovaný životopis

• motivační dopis

• souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení (ve smyslu GDPR)

Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: 29. 8. 2022

Způsob podání přihlášky: 1) v listinné podobě na adresu: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č. 2, 530 02, Pardubice (označení obálky „výběrové řízení“) nebo 2) e-mailem na adresu .