Uzávěrka 22. 11.

Východočeská galerie v Pardubicích – konkurz (kurátor sbírkových a mobiliárních fondů)

Publikováno 21. 10. 2019

Východočeská galerie v Pardubicích hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici kurátor/kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, vedoucí odborného oddělení.

Předpokládaný nástup: od 1. 2. 2020 nebo dle dohody.
Pracovní úvazek: 1
Platová třída: 11. dle dosaženého vzdělání, praxe, v souladu s platnými právními předpisy.
Platový stupeň: dle délky praxe.
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nejlépe dějiny umění, nebo v příbuzném uměnovědném oboru.

Náplň práce
• dokumentace a péče o sbírku plastiky
• základní výzkum a odborné zpracování sbírkových předmětů
• odborná interpretace sbírky
• výběr kvalitních uměleckých předmětů k nákupu do sbírky
• plánování, organizování a samostatná realizace  výstav, včetně projednání výpůjček, instalace a zpracování odborných podkladů
• kooperace na tvorbě edukačních programů a vedení přednášek
• vedení odborného oddělení.

Požadujeme
• právní povědomí – znalost speciálních právních norem ve vztahu k ochraně národního kulturního dědictví a muzejních standardů, běžná aplikace zákonů a legislativy v provozu muzea,
• znalosti projektového managementu, plánování práce a zdrojů, schopnost vedení
a jednání s lidmi, flexibilita, schopnost týmové práce, tolerance k názorům druhých
• vědomí veřejné služby v oblasti kultury, schopnost identifikovat potřeby veřejnosti
a proměny veřejných služeb
• znalost problematiky českého umění 19. – 21. století a regionálního umění
• dobrá všeobecná kulturní orientace
• kurátorská a galerijní praxe
• znalosti jednoho světového jazyka.

Naše nabídka
• samostatná tvůrčí práce v zajímavém prostředí, koncepce a příprava expozic a doprovodných projektů pro Winternitzovy automatické mlýny, příjemný profesionální pracovní kolektiv
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svoji přihlášku písemně v zalepené obálce, výrazně označené kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, vedoucí odborného oddělení na adresu: Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3, Pardubice 530 00, osobně ji můžete předat na stejné adrese, nebo využít elektronickou poštu – adresa: , do předmětu uveďte – kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, vedoucí odborného oddělení.

Přihláška musí obsahovat 
• strukturovaný životopis
• motivační dopis
• přehled dosavadní praxe.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 22. 11. 2019, vybraní uchazeči budou vyzváni k ústnímu pohovoru.