Uzávěrka 27. 12.

Východočeská galerie v Pardubicích – konkurz (kurátor/ka sbírkových a mobiliárních fondů)

Publikováno 5. 12. 2019

Východočeská galerie v Pardubicích hledá vhodného kandidáta/ku na pracovní pozici kurátor sbírkových a mobiliárních fondů.

Předpokládaný nástup: od 1. 2. 2020 nebo dle dohody.
Pracovní úvazek: 1
Platová třída: 9. – 11. dle dosaženého vzdělání, praxe, v souladu s platnými právními předpisy.
Platový stupeň: dle délky praxe.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nejlépe dějiny umění, nebo v příbuzném uměnovědném oboru.

Náplň práce:
• dokumentace a péče o sbírku plastiky,
• základní výzkum a odborné zpracování sbírkových předmětů,
• odborná interpretace sbírky,
• výběr kvalitních uměleckých předmětů k nákupu do sbírky,
• plánování, organizování a samostatná realizace výstav, včetně projednání výpůjček, instalace a zpracování odborných podkladů,
• kooperace na tvorbě edukačních programů a vedení přednášek.

Požadujeme:
• znalost problematiky českého umění 19. až 21. století a regionálního umění,
• dobrá všeobecná kulturní orientace,
• právní povědomí o ochraně národního kulturního dědictví a muzejních standardů,
• spolehlivost, systematičnost, samostatnost, organizační předpoklady,
• běžná aplikace zákonů a legislativy v provozu muzea,
• schopnost týmové práce, tolerance k názorům druhých, flexibilita,
• vědomí veřejné služby v oblasti kultury, schopnost identifikovat potřeby veřejnosti
a proměny veřejných služeb,
• znalosti jednoho světového jazyka,
• kurátorská a galerijní praxe vítána.

Naše nabídka:
• samostatná tvůrčí práce v zajímavém prostředí, koncepce a příprava expozic a doprovodných projektů pro Winternitzovy automatické mlýny, příjemný profesionální pracovní kolektiv,
• 5 týdnů dovolené,
• příspěvek na stravování.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svoji přihlášku písemně v zalepené obálce, výrazně označené kurátor sbírkových a mobiliárních fondů na adresu: Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3, Pardubice 530 00, osobně ji můžete předat na stejné adrese, nebo můžete využít elektronickou poštu E , do předmětu uveďte – Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů.

Přihláška musí obsahovat:
• strukturovaný životopis,
• motivační dopis,
• přehled dosavadní praxe.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 27. 12. 2019, vybraní uchazeči budou vyzváni k ústnímu pohovoru.