Uzávěrka 15. 9.

Vltavská filharmonie – konkurz (PR manažer/ka)

Publikováno 15. 9. 2022

Věnujete se PR a komunikaci a chcete se podílet na kulturním projektu století? Staňte se členem našeho týmu!

Vltavská filharmonie, výjimečný projekt hl. m. Prahy, se stane soudobým hudebním centrem, které bude splňovat světové technické i umělecké standardy a potvrdí pověst Prahy jako kulturní metropole a symbolu české hudební tradice. Vltavská filharmonie se navíc stane katalyzátorem rozvoje nejen lokality Vltavská, ale i celého rozvojového území Bubny-Zátory.

Co budete mít na starosti?

 • Vedení PR aktivit projektu Vltavské filharmonie, komunikaci a propagaci tohoto jedinečného kulturního, urbanistického a architektonického projektu.
 • Přípravu každoročního rozpočtu na PR aktivity.
 • Vypracování zadání pro subdodavatelskou PR agenturu a kontrolu jeho plněni.
 • Přípravu podkladů pro výběrová řízení na externí dodavatele kreativních služeb.
 • Vedení administrativní agendy smluv, objednávek a faktur týkajících oblasti PR.
 • Kontrolu nákladů, které jsou spojené s PR aktivitami.
 • Vedeni harmonogramu PR aktivit.
 • Koordinaci PR aktivit s ostatními PR a komunikačními aktivitami společnosti PDS a dotčenými odbory a úseky Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Koordinaci PR aktivit s hlavními stakeholdery projektu.
 • Vytvoření zadání pro komunikační a kreativní kampaně k jednotlivým fázím projektu.
 • Správu webových stránek a sociálních sítí projektu.
 • Zodpovídání dotazů médií a široké veřejnosti.
 • Supervizi a interní koordinaci přípravy tiskových konferencí, PR eventů a dalších aktivit.

Podrobnosti