Uzávěrka 14. 10.

Vlastivědného muzea města Dobrušky – konkurz (odborný pracovník/ce)

Publikováno 26. 9. 2019

Město Dobruška hledá odborného praocvníka/ci Vlastivědného muzea města Dobrušky.

Podmínky
– VŠ v oboru historie, kultury nebo souvisejících oborů
– uživatelská znalost práce na PC
– občanská a morální bezúhonnost
– publikační činnost, schopnost odborné vědecké práce
– komunikativnost, schopnost týmové práce, kreativita, vysoký zájem o problematiku-
Náplň práce:
– řídí a koordinuje činnost muzea
– zpracovává koncepci a roční plány muzea
– řídí sbírkotvornou činnost
– pečuje o dobrý stav sbírkového fondu a jeho dokumentaci
– zabezpečuje organizování kulturních a společenských akcí muzea
– zajišťuje činnost muzejního archivu (pracoviště regionálního významu)
– zajišťuje fotografickou a audiovizuální dokumentaci současného dění v regionu, natáčení vzpomínek pamětníků, tvorbu audiovizuálních programů s tématikou regionálních dějin a vlastivědy
– zpracovává projekty expozic a výstav
– vytváří a organizuje vzdělávací programy vlastivědného zaměření
– řídí a kontroluje práci zaměstnanců muzea.
Benefity:
– 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, dovolenou, penzijní připojištění, 3 dny indispozičního volna.

Přihlášku s přílohami doručit osobně nebo poštou do 14. 10. 2019 na adresu Město Dobruška, k rukám starosty s poznámkou „Neotvírat – výběrové řízení – odborný pracovník muzea“. Bližší informace podá Petr Lžíčař, starosta, T 494 629 640 nebo 777 716 700.

Další podstatné informace, zejména náležitosti přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.mestodobruska.cz.