Uzávěrka 19. 1.

Vlastivědné muzeum v Olomouci – konkurz (Odd. marketingu)

Publikováno 5. 1. 2023

Vlastivědné muzeum v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Oddělení marketingu. 

Náplň práce:

  • budete spoluvytvářet a realizovat marketingovou a komunikační strategii společnosti
  • budete plánovat a vést jednotlivé kampaně
  • čeká vás práce s marketingovým rozpočtem a aktivní vyhledávání nových příležitostí
  • budete spolupracovat v úzkém projektovém týmu společně s naším produkčním a provozním oddělením
  • s kolegy se zaměříte na propagaci a prezentaci, na přípravu a realizaci všech akcí (výstav, eventů, edukací, merche), na realizaci nové jednotné vizuální identity

Podrobnosti