Uzávěrka 6. 3.

Vlastivědné muzeum v Olomouci – konkurz (koordinátor/metodik)

Publikováno 7. 2. 2022

Vlastivědné muzeum v Olomouci vypisuje výběrové řízení na pozici koordinátora a metodika Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu.

Místo výkonu práce: Vlastivědné muzeum Olomouc, nám. Republiky 5, Olomouc

Nástup: 1. 4. 2022

Náplň práce:

  • dokumentace tradiční lidové kultury na území Olomouckého kraje, identifikace výjimečných nemateriálních projevů včetně tradiční rukodělné výroby
  • zpracovávání nominací na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje, shromažďování a kontrola nominací vypracovaných jinými subjekty, koordinace procesu schvalování návrhů
  • zpracovávání nominací na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje, shromažďování a kontrola nominací vypracovaných jinými subjekty, koordinace procesu schvalování návrhů
  • správa Seznamu držitelů titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje a Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje a péče jejich nositele
  • zpracovávání a předkládání návrhů na celostátní seznamy Nositel tradice lidových řemesel a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR
  • koordinace Pracovní skupiny pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
  • spolupráce s oddělením kultury Olomouckého kraje, s odborem regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR, s Národním ústavem lidové kultury, s Regionálními pracovišti pro tradiční lidovou kulturu ostatních krajů
  • vypracovávání projektů a požadavků směřujících k zajištění péče o tradiční lidovou kulturu do grantových programů MK ČR nebo dotačních programů vyhlášených krajem, realizace těchto projektů
  • propagace tradiční lidové kultury Olomouckého kraje
  • spolupráce s kurátorem etnografické sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci

Podrobnosti