Uzávěrka 28. 4.

Ústav slovenskej literatúry SAV – konkurz (koordinátor/ka projektových a popularizačních činností)

Publikováno 13. 4. 2023

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i., vypisuje výberové konanie na pozíciu koordinátora/koordinátorky projektových a popularizačných činností.

Náplň práce: príprava projektových žiadostí a ich koordinácia, administrácia pridelených projektov financovaných z domácich a zahraničných dotačných programov (VEGA, APVV, FPU, International Visegrad Fund, GAČR a pod.), dohľad nad čerpaním rozpočtu dotácií, súčinnosť pri realizácii publikačných projektov, spolupráca v rámci projektovej podpory s riešiteľmi a riešiteľkami, vedeckými tímami, vedením, sekretariátom a Technicko-hospodárskym strediskom. Zabezpečovanie agendy súvisiacej s popularizáciou výsledkov výskumu inštitúcie; organizácia a realizácia odborných a popularizačných podujatí; správa webu a sociálnych sietí inštitúcie.

Podrobnosti