Uzávěrka 6. 2.

Ústav pro dějiny umění FF UK – interní konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 10. 1. 2023

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ky Ústavu pro dějiny umění.

Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě.

Podrobnosti