Uzávěrka 12. 11.

Ústav dějin umění AV ČR – konkurz (Oddělení muzikologie)

Publikováno 22. 10. 2021

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici vysokoškolsky vzdělaného pracovníka/pracovnice se zaměřením na hudební divadlo v české kultuře 20. století.

Předmětem činnosti bude výzkum a publikování vědeckých výsledků v tematickém a časovém vymezení badatelského zaměření, které uchazeč/ka předloží v návrhu koncepce vlastního výzkumu.

Datum nástupu: 1. 1. 2022 (nebo dohodou)

Výše úvazku: 1,0 (nebo dohodou)

Předpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání (přinejmenším titul Ph.D., nebo jeho ekvivalent) v oboru hudební věda nebo jiných příbuzných oborech
  • vědecká činnost v oboru hudební věda a jiných příbuzných oborech z hlediska vyhlášeného tématu
  • motivace k vědecké práci
  • morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost
  • schopnost týmové práce

Přihláška do konkurzu musí obsahovat:

  • stručný motivační dopis
  • doklady o dosaženém vzdělání
  • odborný životopis včetně přehledu dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti a údajů o úrovni jazykových znalostí
  • návrh koncepce vlastního výzkumu, který bude v tematickém a časovém vymezení badatelského zaměření pokrývat vyhlášené téma výběrového řízení

Uvedené podklady doručte nejpozději do 12. 11. 2021 do sekretariátu ředitele ústavu: Husova 4, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem na adresu .