Uzávěrka 17. 2.

Ústav dějin umění Akademie věd ČR – konkurz (Oddělení muzikologie)

Publikováno 24. 1. 2020

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici vysokoškolsky vzdělaného pracovníka/pracovnici do Oddělení muzikologie Ústavu dějin umění Akademie věd ČR se zaměřením na bohemikální problematiku hudby druhé poloviny 19. století a 20. století.

Předmětem činnosti bude výzkum a publikování vědeckých výsledků v tematickém a časovém vymezení badatelského zaměření, které uchazeč/ka předloží v návrhu koncepce vlastního výzkumu.

Předpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání (přinejmenším titul Mgr., nebo jeho ekvivalent) v oboru hudební věda nebo jiných příbuzných oborech,
  • vědecká činnost v oboru hudební věda,
  • motivace k vědecké práci,
  • morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost,
  • schopnost týmové práce.

Více informací naleznete zde