Uzávěrka 23. 2.

UMPRUM/VŠUP – konkurz (stavitelství)

Publikováno 1. 2. 2023

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka/ce: pedagog/pedagožka odborného oborového modulu Stavitelství I–IV.

V rámci aktuální akreditace magisterského studijního programu Architektonická tvorba vznikl ucelený modul Stavitelství s celkovou dotací deseti semestrálních kurzů, které na sebe plynule navazují.

Studující se v prvních dvou ročnících postupně seznamují s oborem, od základních aspektů navrhování staveb a vybraných stavebních konstrukcí, přes základy stavební fyziky, tepelné techniky, akustiky, osvětlení, požární bezpečnosti i zdravotní nezávadnosti staveb až po základy technických zařízení budov. V každém semestru studující prokazují

  • základní přehled o stavitelství, jeho členění, stavební legislativě a jednotlivých typech konstrukcí a jejich prvcích, o požadavcích stavební fyziky i navazujících speciálních profesí,
  • schopnost verbálně, písemně i graficky prezentovat nabyté znalosti z oboru stavitelství v souladu s osnovou jednotlivých kurzů,
  • zpracovat návrh zadání projektu i skladby konstrukcí do zjednodušené studie.

Škola proto hledá osobnost, která se bude významně podílet na výuce i aktualizaci kurzů Stavitelství I–IV, konzultovat se studujícími nejen v rozsahu těchto kurzů, ale  i v rámci ateliérové výuky.

Podrobnosti