Uzávěrka 26. 5.

UMPRUM/VŠUP – konkurz (Ateliér designu nábytku a interiéru)

Publikováno 11. 4. 2023

Výběrové řízení na vedoucí/ho a asistentku/asistenta Ateliéru designu nábytku a interiéru na Katedře designu UMPRUM.

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrovém řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademických pracovníků: vedoucí a asistent/ka Ateliéru designu nábytku a interiéru.

Kvalifikační předpoklady:

•    VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

•    oborová praxe;

•    znalost anglického jazyka;

•    pedagogická praxe vítána

•    bezúhonost.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

•    skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;

•    strukturovaný životopis;

•    koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru;

•    motivační dopis;

•    portfolio (elektronicky);

•    ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);

•    v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

•    kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 26. 5. 2023 na e-mailovou adresu .

Přihlášky do výběrového řízení podávají uchazeči o obě uvedené pozice společně (asistenta/ku vedoucí oslovuje sám/a). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2023 na plný úvazek (1,0)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Naplnění formálních požadavků přihlášky a kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje v souladu s platným vnitřním předpisem a na základě zaslaných podkladů odborná komise jmenovaná rektorem. Součástí výběrového řízení je veřejná přednáška obou uchazečů v délce 20 min, ve které uchazeči krátce představí vlastní tvůrčí činnost a koncepci ateliérové výuky. Po přednášce následuje krátká diskuze, během níž uchazeči reagují na dotazy odborné komise i přítomné veřejnosti.

O termínu veřejné přednášky budou uchazeči/uchazečky informováni personálním oddělením s dostatečným předstihem.

Složení odborné komise i harmonogram veřejných přednášek bude včas zveřejněn.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.