Uzávěrka 2. 1.

UMPRUM/VŠUP – dva konkurzy (Ateliér K.O.V. Koncept – Objekt – Význam)

Publikováno 21. 11. 2022

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pozici akademických pracovníků: vedoucí a asistent/ka  Ateliéru K.O.V. Koncept – Objekt – Význam (Katedra užitého umění).

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • znalost anglického jazyka;
 • pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

  • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;
  • strukturovaný životopis;
  • koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru;
  • motivační dopis;
  • portfolio (elektronicky);
  • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);
  • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a/nebo odborné praxi;
  • kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete na personální oddělení e-mailem nejpozději do 2. 1. 2023 na e-mailovou adresu .

Přihlášky do výběrového řízení podávají uchazeči o obě uvedené pozice společně (asistenta/ku vedoucí oslovuje sám/a).

Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

Předpokládaný nástup:  1. 10. 2023 na plný úvazek (1,0).