Uzávěrka 1. 9.

UMPRUM – konkurzy

Publikováno 17. 4. 2019

Dvě výběrová řízení v budoucím studijním programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl a přípravného výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl na místo akademického pracovníka: asistenta/ky a odborného asistenta/ky.

Kvalifikační předpoklady a více informací o pozici asistenta/ky zde a odborného asistenta/ky zde.

Předpokládaný nástup: 1. září 2019.

Písemné přihlášky jsou příjimány nejpozději do 20. května 2019.