Uzávěrka 28. 2.

Učitel naživo/Ředitel naživo – konkurz (vedoucí týmu evaluace)

Publikováno 10. 2. 2022

Staňte se tahounem evidence-based rozvoje špičkových vzdělávacích programů (Učitel naživo a Ředitel naživo) a pomozte zavádět kvalitní evaluační postupy do systému přípravy učitelů a podpory ředitelů v ČR. Veďte tým evaluace Učitele naživo!

Proč do toho s námi jít?

Máme odhodlání měnit svět k lepšímu. Vytvořili jsme unikátní akreditovaný výcvik pro budoucí učitele, program pro podporu pedagogického leadershipu pro ředitele a jsme jedním ze spoluhybatelů systémové změny v českém vzdělávání. Věříme v sílu spolupráce, kvalitní vztahy a učící se komunitu. V týmu jsou učitelé s desítkami let praxe, absolventi Harvardu a Oxfordu, progresivní profesoři z veřejných vysokých škol, sociální inovátoři a hodně skautů.

Co od Vás potřebujeme:

 • Strategické myšlení – schopnost přispívat k diskuzi, jak má evaluace našich programů pomáhat systémové proměně.
 • Manažerské zkušenosti – schopnost vést malý tým, sestavovat rozpočet, vést porady, komunikovat s externím dodavatelem.
 • Projektový management – plánování projektu, jeho realizace, vyhodnocení a reporting.
 • Evaluační a výzkumnické know-how – orientaci v kvantitativních i kvalitativních metodách evaluace a společenskovědního výzkumu s důrazem na oblast vzdělávání (nejsou třeba rozsáhlé výzkumnické zkušenosti, protože design výzkumů i analýzu zajišťuje do velké míry externí dodavatel, je ale třeba dobré porozumění smyslu a využitelnosti různých přístupů).
 • Výborné organizační a komunikační dovednosti – vedoucí týmu evaluace má za úkol zjišťovat potřeby jednotlivých týmů organizace od evaluace (výcvikové týmy chtějí informace pro svůj rozvoj, marketing a fundraising pro propagaci, advokacie pro komunikaci systémových návrhů) a hledat na ně efektivní odpověď v podobě dobře nastavených evaluačních šetření, které zajišťuje zejména externí dodavatel.
 • Dovednost facilitace a poskytování konstruktivní zpětné vazby – chceme, aby naše evaluační šetření dobře sloužila pro rozvoj programů. Úkolem interního evaluátora je proto sdělovat zpětnou vazbu tak, aby pomáhala.
 • Dovednost jednoduše a jasně komunikovat složité evaluační výstupy – evaluační tým musí umět překládat mezi jazykem výzkumů a čísel a jazykem srozumitelným široké veřejnosti.

Hlavní náplň práce:

 • Vedení malého týmu evaluace (2 další lidé) – tvorba dlouhodobých i krátkodobých plánů práce týmu, koordinace úkolů v týmu, vedení porad, tvorba a čerpání rozpočtu.
 • Dotváření a upravování designu již nastavené evaluace programů Učitel naživo a Ředitel naživo – spolutvorba evaluačních nástrojů, hledání nejefektivnějších cest ke zkoumání dopadů ve vzdělávání.
 • Spolupráce s týmy advokacie, fundraisingu a marketingu na srozumitelné komunikaci výstupů z evaluace navenek.
 • Spolupráce s veřejnými institucemi na rozvoji evidence-based přístupu a posilování evaluačního know-how v systému přípravy učitelů a podpory ředitelů (MŠMT, NPI, fakulty připravující učitele).
 • Spolupráce s týmy výcviku Učitel naživo a Ředitel naživo na zajišťování sběrů dat i diskuze nad výsledky evaluace s cílem společně se učit a posouvat kvalitu programů i kvalitu evaluace dál.
 • Tvorba velmi snadno srozumitelných výstupů z evaluačních šetření – evaluační zprávy, prezentace, infografiky (ve spolupráci s týmy marketingu a fundraisingu).
 • Jednání s externími dodavateli výzkumných šetření, dojednávání zakázek a jejich proplácení, kontrola kvality dodané práce.

Co očekáváme:

 • V první řadě jednoznačný soulad s vizí a hodnotami organizace.
 • Zkušenosti s vedením komplexních projektů.
 • Prokazatelné zkušenosti a úspěchy ve vedení lidí v oblasti vzdělávání.
 • Férovost a otevřenost.
 • Spolehlivost a schopnost dotahovat věci.
 • Tah na branku a chuť dosáhnout změny v českém školství.
 • Flexibilitu pracovat v rychle se měnícím kontextu.
 • Velmi dobrou uživatelskou zdatnost s počítačem (zejména G Suite).

Co nabízíme:

 • Být u změny českého vzdělávacího systému.
 • Možnost rychle se dál rozvíjet v oblastech vzdělávání učitelů, podpory ředitelů, ale také evaluačního a výzkumného know-how.
 • Příjemné prostředí a zázemí úspěšné neziskovky se spoustou nadšených kolegů, profíků s velkými ambicemi.
 • Prostor pro realizaci vlastních nápadů, prostor přispět tím nejlepším ze sebe.
 • Prostor hodně se učit a objevovat.
 • Finanční ohodnocení odpovídající požadovaným dovednostem a zkušenostem, propracovaný systém benefitů.
 • Práci na plný nebo snížený úvazek (min. 0,8) v Praze.
 • Zaměstnání na HPP.
 • Nástup možný ihned.

Jak se přihlásit:

Vaše CV a motivační dopis zašlete prostřednictvím formuláře do 28. 2. 2022.

Případné dotazy ohledně výběrového řízení prosím směřujte na .

https://www.ucitelnazivo.cz/vedouci-tymu-evaluace