Uzávěrka 25. 4.

Trenčín 2026 – konkurz (specialista/ka monitoringu)

Publikováno 16. 4. 2021

Kreatívny tím pracujúci s mestom Trenčín na kandidatúre na Európske hlavné mesto kultúry 2026 hľadá skúseného špecialistu/ku na monitorovanie a evaluáciu projektu.

Úlohou špecialistu bude vývoj a  implementácia stratégie monitorovania a hodnotenia kandidatúry Európskeho hlavného mesta kultúry pre mesto a región Trenčín.

Skúsenosti:

• Preferujeme 3 roky skúseností s monitorovaním a hodnotením (M&E)

• Bakalársky titul v odbore štatistika, IT, obchod, spoločenské vedy alebo iný relevantný odbor – uprednostňuje sa magisterský titul.

• Preferujeme 3 roky skúseností v oblasti fúzií a akvizícií

• Skúsenosti s prácou s medzinárodnými organizáciami

• Znalosti výskumných metodík, nástrojov a analýz pre kvalitatívne a kvantitatívne štúdie

• Znalosť Excel a STATA, R alebo iného štatistického analytického softvéru

• Skúsenosti s programovaním formulárov a s platformami zberu mobilných údajov

• Skúsenosti a znalosti o princípoch a praktikách rozvoja participatívnej komunity, vrátane participatívneho plánovania, monitorovania a hodnotenia

• Dobré medziľudské a komunikačné schopnosti;

• Plynulosť v ústnej a písomnej angličtine a slovenčine

Zodpovedosti:

• Identifikácia najlepších logických rámcov, matíc indikátorov, rámcov na meranie výkonnosti (PMF) a vývoj harmonogramov zberu údajov.

• Návrh a implementácia plánu monitorovania a hodnotenia kultúrnej stratégie mesta Trenčín, najmä pre projekt Trenčín 2026

• Vypracovanie formulárov na zber údajov o programe, pomoc pri údržbe systémov na správu údajov a vývoj šablón na analýzu údajov

• Správa, overovanie a analýza údajov a hodnotenie procesov

• Účasť na vývoji protokolov prieskumov pre základné, strednodobé a záverečné prieskumy

• Vytvorenie siete partnerov na trenčianskej a slovenských univerzitách, ktorí budú spolupracovať na zbere a vyhodnotení údajov

• Návrh programu budovania kapacít realizovaného Trenčianskou univerzitou a TUKE v  Košiciach

• Spolupráca medzi oddeleniami na zabezpečení zhromažďovania údajov o všetkých kultúrnych aktivitách v meste Trenčín

• Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom vykonávať monitorovacie činnosti a zlepšovať kapacity v tejto oblasti.

• Pravidelné vyhodnocovanie a písanie správ

• Zabezpečenie jasných údajov a šírenie zistení prostredníctvom online a iných platforiem pre tím Trenčín 2026, mesto Trenčín, všetkých občanov a EÚ

Podmienky:

  • Polovičný úväzok/dohoda, prípadne podľa dohody
  • Ekvivalent 1 600 EUR mesačne brutto

CV a motivačný list do 1x A4 pošlite do 25. 4. 2021 na .