Uzávěrka 25. 4.

Trenčín 2026 – konkurz (programový projektový manažer/ka a fundraiser/ka)

Publikováno 16. 4. 2021

Kreatívny tím pracujúci s mestom Trenčín v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026 hľadá skúseného a ambiciózneho projektového manažéra/ku so skúsenosťami vo fundraisingu.

Programový projektový manažér a fundraiser by mal byť podporou pre programové oddelenie, koordinoval/a by projekty a partnerstvá vyvinuté v programovom oddelení a spracovával/a by ich do grantových žiadostí.

Požadované zručnosti:

• Preferujeme 5 rokov skúseností v oblasti projektového manažmentu alebo získavania finančných prostriedkov z verejných fondov

• Systematický, na detail zameraný, proaktívny prístup ku všetkým daným úlohám

• Skvelé riadenie času a organizačné schopnosti

• Preukázateľné skúsenosti s úspešným písaním grantov, najmä v grantových štruktúrach EÚ

• Schopnosť uskutočniť nezávislý prieskum nových možností financovania a ich prepojenia s  programom a celkovými cieľmi Trenčín2026

• Vynikajúce schopnosti písania v slovenskom aj anglickom jazyku

• Schopnosť organizovať prácu a plniť úlohy pod časovým tlakom

• Schopnosť vykonávať koordinovaný výskum a vypracúvať a predkladať žiadosti o granty v  spolupráci s členmi tímu

• Veľmi dobré medziľudské kompetencie a komunikačné schopnosti

• Záujem o kultúrnu oblasť a scénu je výhodou

• Predchádzajúce skúsenosti s kultúrnou organizáciou sú výhodou

Úlohy budú zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

• Úzka spolupráca s programovým manažérom a programovým asistentom

• Komunikácia s umelcami, kurátormi, spolupracovníkmi a partnermi

• Podrobný rešerš pre programového manažéra a manažéra programu, vrátane rešeršu donorov a grantových programov

• Písanie národných a medzinárodných žiadostí o grant

• Plánovanie a predkladanie žiadostí o granty

• Prispievanie k vývoju jasných a presvedčivých návrhov pre darcov grantov,

• Spolupráca s manažérom medzinárodných vzťahov, riaditeľom a programovým manažérom

• Rozvoj kontaktov a spolupráce s financujúcimi organizáciami,

• Písanie a predkladanie záverečných správ projektov

• Spoluvytváranie rozpočtov pre každý projekt s umelcami a kurátormi

• V prípade potreby produkčná pomoc

• Pravidelná komunikácia s miestnymi partnermi

• Komunikácia s regionálnymi, národnými a medzinárodnými partnermi

• Dohľad nad rovnováhou medzi miestnymi, regionálnymi a národnými partnermi

• Dohľad nad rovnováhou medzi medzinárodnými partnermi

• Rozvoj kreatívnych väzieb medzi Trenčín 2026 a partnermi

• Schopnosť stanovenia priorít v pracovnej záťaži v rýchlo sa meniacom prostredí

Podmienky:

  • na plný úväzok
  • plat: 1 600 EUR brutto

CV a motivačný list na 1xA4 pošlite do 25. 4. 2021 na .