Uzávěrka 25. 4.

Trenčín 2026 – konkurz (manažer/ka strategických partnerstev a analytik/čka)

Publikováno 16. 4. 2021

Kreatívny tím pracujúci s mestom Trenčín vrámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026 hľadá skúseného a ambiciózneho manažéra/ku strategických partnerstiev so silnými analytickými schopnosťami.

Úlohou manažéra bude nadväzovanie partnerstiev nielen so súkromným sektorom na medzinárodnej úrovni a definovanie špecifických partnerstiev vrámci kultúrno-kreatívneho priemyslu v Trenčianskom regióne.

Skúsenosti kandidáta:

• Skúsenosti s riadením partnerstiev/„sales“ (uprednostníme 2 roky skúseností)

• Skúsenosti s vývojom a riadením strategických kultúrnych programov s viacerými zainteresovanými stranami

• Skúsenosti s rozvíjaním partnerstiev a vzťahov a riadením rizík

• Silné analytické schopnosti

• Diplomatické, interpersonálne a medzikultúrne kompetencie a komunikačné schopnosti

• Vypracovanie ekonomicko-sociologického impaktu a rozpočtov

• Preukázateľná história úspešne vytvorených partnerstiev a sponzorstiev na medzinárodnej úrovni

• Schopnosť pracovať nezávisle a proaktívne pri napĺňaní spoločných cieľov

• Vynikajúce jazykové schopnosti v slovenskom a anglickom jazyku

Medzi vaše úlohy bude okrem iného patriť:

• Plánovanie a realizácia partnerskej stratégie v úzkej spolupráci s projektovým tímom

• Finančná analýza projektu Trenčín 2026 a odvodenie dopadov

• Správa plánovaných rozpočtov a vypracovanie finančnej správy projektu Trenčín 2026

• Vypracovanie databázy potenciálnych partnerov, sponzorov a kontakt s novými partnermi

• Nadväzovanie kontaktov s kľúčovými dlhodobými partnermi

• Zodpovednosť za úspešné naplnenie partnerstiev a splnenie sponzorských cieľov

• Zodpovednosť za nepretržité a prosperujúce vzťahy s kľúčovými partnermi

• Efektívna komunikácia so všetkými existujúcimi strategickými partnermi

• Oslovovanie spoločností ohľadom sponzorovania podujatí a projektov

• Spolupráca na zazmluvnení partnerov a sponzorov

• Úzka spolupráca s programovým a marketingovým oddelením

• Spolupráca na marketingových stratégiách

• Správa VIP miest a aktivít na podujatiach

Podmienky:

  • Polovičný úväzok/dohoda
  • Ekvivalent 1 600 EUR mesačne brutto

CV a motivačný list na 1x A4 pošlite do 25. 4. 2021 na .