Uzávěrka 31. 1.

Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry – konkurz (špecialista/ka pre verejné obstarávanie)

Publikováno 18. 1. 2023

Do nášho nášho tímu hľadáme dôležitú osobu, ktorá zabezpečí a zaručí správny postup pri verejnom obstarávaní. Pridajte sa k nám, ak poznáte príslušnú legislatívu, máte skúsenosti v oblasti VO a radi by ste prispeli k realizácii tohto jedinečného projektu.

Aká budú Vaše hlavné úlohy?

•    komplexne zabezpečuje proces obstarávania tovarov a služieb

•    zodpovedá za prípravu a organizáciu prideleného obstarávania

•    zabezpečuje spracovanie podkladov s oddeleniami, pre ktoré sa obstarávanie zabezpečuje

•    spolupracuje s oddeleniami pri príprave a priebehu obstarávania

•    zabezpečovanie procesov vyhlasovania zákaziek, vyhodnocovanie ponúk, prípravy zmlúv pre uzavretie a ich zverejnenie

•    vyhodnocuje splnenie podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní

•    zabezpečuje schválenie a uzatvorenie zmluvy na obstaranie zákazky podľa výsledkov verejného obstarávania

•    navrhuje postup verejného obstarávania jednotlivých zákaziek

•    zabezpečuje zverejňovanie informácií v súlade s platnou legislatívou

•    zodpovedá za spracovanie a úplnosť písomnej dokumentácie z obstarávania v zmysle platných externých a interných predpisov

•    zabezpečenie elektronickej komunikácie cez certifikovaný elektronický systém so záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania

•    skompletizovanie celej dokumentácie VO

•    zúčastňuje sa na pravidelných poradách tímu

•    koordinácia činnosti vo vzťahu s rozpočtom

Ideálny kandidát/ka má:

•    aktívnu aspoň jednoročnú skúsenosť z obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

•    komunikačné a organizačné zručnosti na pokročilej úrovni

•    zodpovednosť

•    spoľahlivosť

•    precíznosť

•    pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita)

•    schopnosť doťahovať veci do konca

Čo ponúkame my?

•    základná zložka platu: 1 400 € brutto

•    plný úväzok s nástupom ASAP

•    prácu v inšpiratívnom prostredí mladých ľudí

•    5x sick day ročne

Čo nám treba poslať?

•    profesný životopis v slovenskom jazyku vo formáte PDF

•    motivačný list v slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF

•    súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

Vaše životopisy zasielajte do 31. 1. 2023 na mail . Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.