Uzávěrka 31. 1.

Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry – konkurz (prevádzkový manažér/ka)

Publikováno 18. 1. 2023

Do nášho tímu hľadáme skúseného a dôsledného človeka, ktorý sa postará o plynulé riadenie procesov, kancelárie a tímu Kreatívneho inštitútu Trenčín.

Aká budú Vaše hlavné úlohy?

 • zabezpečiť, aby sa všetky procesy vykonávali vhodným a nákladovo efektívnym spôsobom,
 • zlepšovať systémy prevádzkového riadenia, procesy a prinášať osvedčené postupy v rámci celej organizácie,
 • nákup zariadenia, materiálu, služieb a techniky, plánovanie zásob a dohľad nad efektívnosťou skladu,
 • pomáhať s udržiavaním súladu procesov organizácie s právnymi predpismi,
 • formulovať strategické a prevádzkové ciele,
 • skúmať finančné údaje a využívať ich na zlepšenie efektívnosti,
 • spravovať prevádzkové rozpočty a prognózy,
 • byť spojovacím článkom medzi monitoringovým tímom a programovým tímom CIT,
 • riadenie a spolupráca s prevádzkovou koordinátorkou,
 • hľadanie spôsobov, ako zvýšiť kvalitu aktivít organizácie,
 • v prípade potreby konať v mene generálnej riaditeľky.

Ideálny kandidát/ka má:

 • preukázateľné pracovné skúsenosti na pozícii prevádzkového manažéra alebo na podobnej pozícii,
 • znalosť organizačnej efektívnosti a riadenia organizácie,
 • skúsenosti s tvorbou rozpočtu a prognózami,
 • znalosť pracovnoprávnych a finančných zásad ideálne vo verejnom sektore,
 • vynikajúce komunikačné schopnosti,
 • schopnosť viesť ľudí,
 • vynikajúce organizačné schopnosti,
 • flexibilita myslenia a schopnosť prinášať kreatívne riešenia,
 • plynulá komunikácia v anglickom jazyku,
 • výhodou môže byť vysokoškolské vzdelanie v oblasti obchodu, prevádzkového riadenia alebo v príbuznom odbore

Čo ponúkame my?

•    1 800 € brutto mesačne

•    plný úväzok s nástupom podľa dohody

•    prácu v inšpiratívnom prostredí mladých ľudí

•    5x sick day ročne

Čo nám treba poslať?

 • profesný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF
 • motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF
 • súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

Vaše životopisy zasielajte do 31. 1. 2023 na mail . Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.