Uzávěrka 19. 1.

Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry – konkurz (asistent/ka riaditelky)

Publikováno 18. 1. 2023

Hľadáme pravú ruku našej riaditeľky. Ak sa chcete byť priamo pri tom, keď sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je to ideálna príležitosť. Ak sú organizovanie, time management a komunikácia vašou silnou stránkou a baví vás oblasť kultúry, dajte nám o sebe vedieť.

Aká budú Vaše hlavné úlohy?

•    manažment riaditeľkinho kalendára a stretnutí

•    manažment riaditeľkiných ciest

•    prioritizácia a manažment riaditeľkinej korešpondencie

•    udržiavanie riaditeľkinej administratívy

•    komunikácia so správnou radou a dozornou radou organizácie a vyhotovovanie oficiálnych zápisníc

•    vyhotovovanie zápisov z riaditeľkiných stretnutí

•    podpora riaditeľkinho rešerše a follow up stretnutí a aktivít vrátanie získavania a určovania odpovedí a reakcií

•    organizácia stretnutí, agendy a podkladov pre stretnutia

•    manažment hostí pre podujatia riaditeľky

•    ďalšie úlohy zadané riaditeľkou

•    komunikácia s partnermi projektu:

– správna a dozorná rada

– zriaďovatelia

– ministerstvá

– Európska komisia

– ambasády

Ideálny kandidát/ka má:

•  vysokoškolské vzdelanie

•  skúsenosť ako asistent na senior manažment levelu

•   výborná organizovanosť, dôraz to detail

•   plynulosť v digitálnych nástrojoch

•   plynule ovláda angličtinu slovom a písmom

•   výborné komunikačné schopnosti a schopnosť komunikačnej diplomacie

•   iniciatíva, proaktívnosť a samostatnosť

•   výborný time manažment a schopnosť prioritizovať a re-prioritizovať

•   schopnosť pracovať so senzitívnymi informáciami

•   pracovná skúsenosť alebo vzťah ku kultúrnemu odvetviu výhodou

Čo ponúkame my?

•    základná zložka platu: 1 200 € brutto

•    plný úväzok s nástupom ASAP

•    prácu v inšpiratívnom prostredí mladých ľudí

•    5x sick day ročne

Čo nám treba poslať?

•    profesný životopis v slovenskom jazyku vo formáte PDF

•    motivačný list v slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF

•    súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

Vaše životopisy zasielajte do 31. 1. 2023 na mail . Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.