Terezín – město změny – konkurz (průvodce/průvodkyně)

Publikováno 3. 3. 2022

Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob, hledá průvodce/průvodkyni.

Náplň práce: zajištění prohlídky opevnění a podzemních chodeb pevnosti Terezín, výklad zaměřený na starší historii Terezín (do r. 1938) a popis funkce opevnění (pro laiky, nikoliv odborná terminologie), výklad probíhá v českém jazyce (angličtina nebo němčina výhodou)

Podrobnosti