Uzávěrka 14. 5.

Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK – konkurz (1. klarinet)

Publikováno 22. 2. 2019

Kdy a kde: 22. 5. 2019 v 10.00, Obecní dům, náměstí Republiky 5, 110 00 Praha 1, s nástupem od 1. 6. 2019 (na plný úvazek).

Konkurz proběhne ve dvou kolech: 1. kolo (anonymní) a 2. kolo (veřejné).

Přihlášky se stručným životopisem a kontaktními údaji posílejte nejpozději do 14. 5. 2019 na adresu:
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Obecní dům, náměstí Republiky 5, 110 00 Praha 1
nebo na E

Více zde.

Kontaktní osoba: Ondřej Šmíd, Orchestrální kancelář SO FOK, T 606 681 849

Orchestrální party budou všem přihlášeným účastníkům zaslány v elektronické podobě (.pdf), k dispozici budou též v Orchestrální kanceláři SO FOK.
Klavírní doprovod zajištěn SO FOK.