Uzávěrka 31. 1.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu – konkurz (viola)

Publikováno 10. 1. 2019

Český rozhlas – Symfonický orchestr Českého rozhlasu vypisuje konkurz na pozici zástupce/zástupkyně vedoucího skupiny viol s nástupem do zaměstnání od 1. 4. 2019.

Konkurz se bude konat dne 14. 3. 2019 od 14.00 ve studiu S1 Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2. Klavírní doprovod je zajištěn ze strany SOČRu, vlastní klavírní doprovod je možný.

Přihlášky ke konkurzu společně se životopisem zasílejte přes odpovědní formulář do 31. 1. 2019.

Konkurzní notový materiál orchestrálních partů společně s pozvánkou ke konkurzu obdrží kandidáti elektronicky po uzávěrce přihlášek, nejpozději 15. 2. 2019.

POŽADOVANÝ REPERTOÁR:

1. kolo (anonymní)

I. věta s kadencí jednoho z následujících koncertů – s klavírním doprovodem

K. Stamic: Koncert D Dur

F. A. Hoffmeister: Koncert D Dur

2. kolo (neanonymní)

Koncert nebo sonáta z období 19.–20. století – s klavírním doprovodem + výběr z orchestrálních partů

Hra orch. partů: L. v. Beethoven: Symfonie č. 5 c moll „Osudová“ (ll. věta), W. A. Mozart: Symfonie č. 35 D Dur (l. a lV. věta) B. Smetana: Prodaná nevěsta – předehra,

Má vlast – Vyšehrad, Z českých luhů a hájů

P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 6 h moll „Patetická“ (l. věta)

L. Janáček: Sinfonietta (lll. věta).

Sóla z orch. partů: R. Strauss: Don Quijote

V. Novák: O věčné touze

S. Prokofjev: Romeo a Julie (balkonová scéna)

ODPOVĚDĚT