Uzávěrka 30. 4.

Stredoslovenská galéria (Banská Bystrica) – konkurz (lektor/průvodce)

Publikováno 27. 4. 2023

Stredoslovenská galéria hľadá lektora/sprievodcu.

Náplň (druh) práce

  • lektorská činnosť: sprevádzanie návštevníkov a poskytnutie výkladu k aktuálnym výstavám aj cudzom jazyku (AJ, NJ, MJ)
  • poskytovanie informácií o kultúrnych podujatiach realizovaných SSG
  • dozor a ochrana vystavených diel a výstavných priestorov, ako aj priestorov SSG
  • predaj vstupeniek so zodpovednosťou za správne vyúčtovanie tržieb
  • vedenie evidencie návštevnosti, vstupeniek a predaja skladových zásob

Podrobnosti