Středočeské muzeum – konkurz (konzervace sbírek)

Publikováno 9. 4. 2019

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy hledá vedoucí/ho Oddělení konzervace sbírek – technologa.

Jedná se o plný pracovní úvazek, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou – jeden rok (s možností prodloužení), nástup možný od května 2019.

Platová třída 11 až 12 dle praxe a dosaženého vzdělání.

NÁPLŇ PRÁCE:
– Plánuje, řídí a kontroluje činnost oddělení konzervace sbírek – vede tým konzervátorů.
– Zpracovává koncepční materiály týkající se činnosti oddělení.
– Zodpovídá za účelné vynakládání finančních prostředků ve svěřených oblastech.
– Pečuje o sbírkové předměty. Práce zahrnuje průzkum stavu, analýzy, restaurátorské návrhy, konzervace-restaurování, zhotovování ochranných obalů a výrobu kopií.
– Provádí radiografický průzkum sbírkových předmětů na průmyslovém rentgenu.
– Provádí stanovení prvkového složení sbírkových předmětů na rentgen-fluorescenčním analyzátoru.
– Obsluhuje plazmochemickou aparaturu – po zaškolení.
– Dohlíží na realizaci preventivní konzervace v depozitářích, výstavních a expozičních prostorách během prezentace sbírkových předmětů.
– Poskytuje metodickou pomoc dalším muzeím ve svém oboru.
– Vede praxe studentů odborných škol.

POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ:
– VŠ v oboru technolog konzervace a restaurování nebo v oboru konzervace a restaurování.

DALŠÍ POŽADAVKY:
– Komunikační dovednosti, samostatnost, spolehlivost, svědomitost a iniciativní přístup k řešení problémů.
Výhodou:
– Praxe v oboru konzervace – restaurování.
– Praxe v řízení menšího pracovního kolektivu výhodou.
– Zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření SÚJB.
– Povolení MK ČR k restaurování kulturních památek.
– Znalost AJ slovem i písmem.
– Odborná publikační činnost (doložená seznamem vydaných titulů).

Přihlášku zasílejte na E

Přihláška musí obsahovat:
– Osobní údaje.
– Strukturovaný životopis, ve kterém musí být uvedeno splnění kvalifikačních předpokladů a dalších dovedností.
– Motivační dopis.
– Kopii dokladu o nejvyšším vzdělání.
– Další doklady, kterými se může uchazeč prezentovat.
– Spojení na uchazeče: e-mail, telefon.

Odesláním životopisu berete na vědomí, že Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy p. o. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pod dobu jednoho roku, za účelem administrace přijetí vhodného uchazeče na vypisovanou pozici.

Vybraní uchazeči budou vyzváni k osobnímu pohovoru.

Termín ukončení: dokud nebude nalezen vhodný kandidát.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypisovanou pozici neobsadit a právo rozhodnout o tom, že z přihlášených uchazečů (splňujících požadované kvalifikační podmínky) nebude na pozici nikdo vybrán.

Pro další informace kontaktujte vedoucí oddělení Petru Říhovou, E , T 731 652 825.